Komitet Honorowy

Home  >>  Komitet Honorowy

Dr med. Tomasz Latos
Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia Sejmu RP
Stanisław Kogut
Wiceprzewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz E. Baranowski
Kierownik II Oddziału Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie
prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Poręba
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne – Oddział Śląski
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz
Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego
Konsultant Krajowy w dziedzinie Seksuologii
prof. dr hab. Maria Beisert
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego
Jolanta Bilińska
Prezydent – The International Alliance of Patients Organizations (IAPO)
prof. dr hab. Zbigniew Izdebski
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS
Kierownik Katedry Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii Uniwersytetu Warszawskiego
Kierownik Katedry Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji Uniwersytetu Zielonogórskiego
prof. dr hab. n. med. Barbara Darewicz
Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Andrologicznego
Kierownik Kliniki Urologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
dr n. med. Maciej Hamankiewicz
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
prof. dr hab. med. Jolanta Słowikowska-Hilczer
Kierownik Zakładu Andrologii i Endokrynologii Płodności Katedra Andrologii i Endokrynologii Płodności Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Andrologicznego
prof. dr hab. med. Jerzy Woy-Wojciechowski
Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
Barbara Jaworska-Łuczak
Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych
prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtczak
Przewodniczący Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym
prof. dr hab. n. med. Marian Czesław Szamatowicz
Profesor Emeritus
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku